John Dickson Carr

John Dickson Carr (1905-1977) er et av kriminallitteraturens største navn. Han er uovertruffen når det gjelder å skape "det umulige mord", og romanene har ofte en tilknytning til okkulte fenomener.

Denne personen har bidratt til følgende titler

Kr 129,-
Kr 129,-
Kr 149,-
Kr 149,-
Kr 298,-
Kr 199,-
Kr 199,-
Kr 329,-
Kr 179,-
Kr 169,-